Afmelden


Door het invullen van onderstaande gegevens, beëindigd u het lidmaatschap van judo a-zeven en tevens de automatische machtiging aan Judo A-Zeven.

Opzeggen van het lidmaatschap met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De incasso wordt stopgezet aan het einde van de daaropvolgende maand na de opzegging

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboorte Datum(Vereist)